PSM Fasteners

Tillverkare och distributör av specialiserade fästelement

Vi hjälper er att hitta rätt produkt.


Vi distribuerar fästelement i främst Norden och Baltikum. De produkter vi inriktar oss på är framförallt nit- och pressfästelement vilka kan ses som alternativ till svetsprodukter och konventionella skruvar och muttrar.

​​​​​​​Vi strävar efter att ha den högsta tekniska kunskapen och det mest omfattande lagret i branschen. Vår målsättning är även att order inkommen före kl 12:00 skall levereras ut från oss samma dag.

PSM Fasteners


PSM Fasteners AB är den skandinaviska och baltiska delen av PSM International. 

Vi erbjuder:
  • Teknisk hjälp för produktutvecklare
  • Tekniska lösningar för tillverkare
  • Kostnadseffektiva monterings metoder
  • Hög kvalitet
  • Brett sortiment av fästelement för plåt och plast i lager
  • Speciellt skräddarsydda lösningar för att passa specifika behov

Framgången hos en slutprodukt avgörs ofta redan i utvecklingsfasen av densamma varför vi har önskemål om att vara med så tidigt som möjligt i processen. Tack vare att vi ingår i en världsomspännande organisation med flera Techcenter så har vi möjlighet att utvärdera och testa olika lösningar och komma med idéer om förbättringar som lever upp till de krav som ni har på just er applikation.

På denna hemsida kan ni få en överblick över de produkter vi arbetar med. För djupare information angående produkter eller lagerstatus vänligen kontakta oss via mail, telefon eller fax.