Miljö

​​​​​​​
På PSM är vi engagerade i att skydda vår planet och främja en hållbar framtid. Vi förstår att varje beslut vi tar har en påverkan på miljön, och därför arbetar vi aktivt för att minimera vårt ekologiska fotavtryck. Här är några av de sätt vi gör det på:
​​​​​​​
Energieffektivitet
Vi har implementerat energieffektiva processer på vårt kontor. Genom att använda förnybar energi och optimera vår energianvändning minskar vi våra koldioxidutsläpp och bidrar till en renare framtid. Vi har valt att installera solceller på hela vårt tak, bytt ut alla lysrör till led, installerat bergvärme och återvinner utluften i fastigheten. Vi använder oss uteslutande av grön IT och digital arkivering.

Ansvarsfull Avfallshantering
Avfallshantering är en viktig del av vår miljöstrategi. Vi återvinner och återanvänder material där det är möjligt och arbetar kontinuerligt för att minska mängden avfall som skickas från oss. Våra avfallsprogram säkerställer att farligt avfall hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Grön Logistik
Vi optimerar våra transport- och logistiklösningar för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Genom att välja hållbara transportalternativ och effektivare rutter, minskar vi vår påverkan på miljön.

Miljömedveten Företagskultur
Vi utbildar och engagerar våra medarbetare i miljöfrågor. Genom att främja en miljömedveten företagskultur, uppmuntrar vi till ansvarstagande och initiativ som bidrar till vårt gemensamma mål om en hållbar framtid. Vi undviker att skriva ut fysiska papper, när vi behöver göra detta använder vi oss av svanenmärkta skrivare.

Kontinuerlig Förbättring
Vårt miljöarbete är en ständigt pågående process. Vi sätter upp ambitiösa mål och utvärderar kontinuerligt våra metoder för att identifiera nya sätt att minska vår miljöpåverkan. Genom innovation och samarbete strävar vi efter att ligga i framkant inom hållbarhetsarbetet. Vi mäter blandannat hur mycket Co2 vi släpper ut årligen. Detta är något vi år efter år har som målsättning att minska.

På PSM tror vi att små förändringar kan göra stor skillnad. Genom att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet, hoppas vi kunna bidra till en bättre värld för kommande generationer. Tillsammans kan vi göra skillnad.