Fästelement special för Tunnplåt

Miniatyr-pressmutter

Pressmuttrarna PU, PFEX och PFEOX är utvecklade för att ge maximal säkerhet på ett minimalt utrymme. De har samma egenskaper som självnitande muttrar, men kräver mycket mindre utrymme för installationen. Minityrpressmuttern kan levereras med eller utan låsning.

Flytande pressmutter 

PAS, PAC, PLAS och PLAC är exempel på olika s k flytande pressmuttrar. Användes vid risk för lägesfel. Kan monteras med en standardpress och ger efter montering en slät baksida. Muttern kan även levereras med låsning.

Pressmutter

Pressmutter med bottenhål.
PB och PBS är pressmuttrar framtagna med bottenhål för att förhindra smuts och partiklar att tränga in samt hindra att för långa skruvar används.

Pressdistans ”nyckelhål”

PSKC är en distans konstruerad så att montering av t ex kretskort underlättas. Komponenten trycks på och skjuts i sidled. 

Snap-top pressdistans

PSSA, PSSC, PSSS  används som distans för kretskort som endast behöver tryckas dit

Formulär för PSM FASTENERS KATALOGER