Fästelement

Vi distribuerar fästelement i främst Norden och Baltikum. De produkter vi inriktar oss på är framförallt nit- och pressfästelement vilka kan ses som alternativ till svetsprodukter och konventionella skruvar och muttrar.