Fästelement för tunnplåt

Våra fästelement för tunnplåt består av skruv eller mutter som kan användas tillsammans med tunnplåt. De monteras permanent i plåten så att den tillhörande rörliga skruven eller muttern kan tas bort utan risk för att det installerade fästelementet lossnar. Denna funktion har gjort det möjligt för industrin att effektivisera produktionsmetoder och att tillverka komplexa former som till exempel slutna lådsektioner.

Anchor® - nitmutter

ARB är ett gängat fästelement med ett lättrat skaft. När den nitas skär den in i ytan på plåten, vilket ger högt vridmotstånd och håller kvar nitmuttern med ett fast grepp.
fästelement med ett lättrat skaft. När den nitas skär den in i ytan på plåten.fästelement med ett lättrat skaft. När den nitas skär den in i ytan på plåten.
ANCHOR® - NITMUTTER

Självnitande - skruv

P-FH självnitande skruv är ett fästelement som har en lättring och ett spår under skallen. Vid nitning i plåten, pressas materialet in i spåret, vilket säkrar nitskruven i plåten. Installerad ger P-FH en slät baksida.
P-FH självnitande skruv är ett fästelement som har en lättring och ett spår under skallen.P-FH självnitande skruv är ett fästelement som har en lättring och ett spår under skallen.
Självnitande - skruv

Anchor® Mini - nitmutter

MINARB är en mindre variant av Anchor® nitmutter och är utvecklad för att användas i trånga utrymmen.

Självnitande - skruv

P-HFH är en skruv konstruerad för att få bättre prestanda jämfört med P-FH.
P-HFH är en skruv konstruerad för att få bättre prestanda jämfört med P-FH.P-HFH är en skruv konstruerad för att få bättre prestanda jämfört med P-FH.
Självnitande - skruv

Självlåsande - Anchor® Mini

MINLOK är en nitmutter för tunnplåt med en inbyggd mekanisk låsning. Muttern kombinerar enkelhet hos en MINARB med tillförlitlighet hos en självlåsande funktion.
MINLOK är en nitmutter för tunnplåt med en inbyggd mekanisk låsningMINLOK är en nitmutter för tunnplåt med en inbyggd mekanisk låsning
Självlåsande - Anchor® Mini

Självnitande - mutter

P-F muttern har utvecklats för att kunna monteras i tunnplåt, då kravet är att bägge sidor förblir släta. Vid montering flyter materialet in i spåret under sexkanten och låser fast muttern i plåten.
P-F muttern har utvecklats för att kunna monteras i tunnplåt, då kravet är att bägge sidor är slätaP-F muttern har utvecklats för att kunna monteras i tunnplåt, då kravet är att bägge sidor är släta
Självnitande - mutter

Självnitande - mutter

P-S och P-CLS muttrar har en lättring och ett spår. När lättringen pressas in i plåten skapas en kallflytning av materialet i plåten, vilket medverkar till en säker fastsättning.
När lättringen pressas in i plåten skapas en kallflytning av materialet i plåtenNär lättringen pressas in i plåten skapas en kallflytning av materialet i plåten
Självnitande - mutter

Självnitande - distans

P-SO och P-BSO är distanser. Likt P-F muttern, flyter materialet vid montering in i spåret under sexkanten och låser fast muttern i plåten. Finns med och utan bottenhål.
P-SO och P-BSO är distanserP-SO och P-BSO är distanser
Självnitande - distans

Självnitande - mutter

P-SP muttrar är tillverkade i rostfritt stål, 400 serien. Används i plåt med en hårdhet på upp till Rb90 eller Hv200, t ex rostfritt stål. Har i övrigt samma egenskaper som P-S muttern. Dock kan hålbilden skilja sig något.
Självnitande – mutter används i plåt med en hårdhet på upp till Rb90 eller Hv200Självnitande – mutter används i plåt med en hårdhet på upp till Rb90 eller Hv200
Självnitande - mutter
Självnitande - mutter

Självnitande - pinne

P-TPS är en slät rostfri ogängad pinne med en lättring under skallen. När den nitas i plåten, pressas materialet in i spåret under skallen, vilket säkrar pinnen i plåten. Den används för lokalisering, lagertapp och som styrtapp.
P-TPS är en slät rostfri ogängad pinne med en lättring under skallen.P-TPS är en slät rostfri ogängad pinne med en lättring under skallen.
Självnitande - pinne

Flangeform

är ett system av fästelement som lämpar sig väldigt väl i tunnplåt, när man har krav på extra hög hållfasthet. Finns både som skruv och mutter.
Flangeform mutter som lämpar sig väldigt väl i tunnplåt, Flangeform mutter som lämpar sig väldigt väl i tunnplåt,
Flangeform mutter
Flangeform bult lämpar sig väldigt väl i tunnplåt, när man har krav på extra hög hållfasthet.Flangeform bult lämpar sig väldigt väl i tunnplåt, när man har krav på extra hög hållfasthet.
Flangeform bult

Gripform®

En nitmutter med extraordinär hållfasthet i alla material.
En nitmutter med extraordinär hållfasthet i alla material.En nitmutter med extraordinär hållfasthet i alla material.
Gripform