Fästelement för Tunnplåt

Anchor® - nitmutter

ARB är ett gängat fästelement med ett lättrat skaft. När den nitas skär den in i ytan på plåten, vilket ger högt vridmotstånd och håller kvar nitmuttern med ett fast grepp.

Självnitande - skruv

P-FH självnitande skruv är ett fästelement som har en lättring och ett spår under skallen. Vid nitning i plåten, pressas materialet in i spåret, vilket säkrar nitskruven i plåten. Installerad ger P-FH en slät baksida.

Anchor® Mini - nitmutter

MINARB är en mindre variant av Anchor® nitmutter och är utvecklad för att användas i trånga utrymmen.

Självnitande - skruv

P-HFH är en skruv konstruerad för att få bättre prestanda jämfört med P-FH.

Självlåsande - Anchor® Mini

MINLOK är en nitmutter för tunnplåt med en inbyggd mekanisk låsning. Muttern kombinerar enkelhet hos en MINARB med tillförlitlighet hos en självlåsande funktion.

Självnitande - mutter

P-F muttern har utvecklats för att kunna monteras i tunnplåt, då kravet är att bägge sidor förblir släta. Vid montering flyter materialet in i spåret under sexkanten och låser fast muttern i plåten.

Självnitande - mutter

P-S och P-CLS muttrar har en lättring och ett spår. När lättringen pressas in i plåten skapas en kallflytning av materialet i plåten, vilket medverkar till en säker fastsättning.

Självnitande - distans

P-SO och P-BSO är distanser. Likt P-F muttern, flyter materialet vid montering in i spåret under sexkanten och låser fast muttern i plåten. Finns med och utan bottenhål.

Självnitande - mutter

P-SP muttrar är tillverkade i rostfritt stål, 400 serien. Används i plåt med en hårdhet på upp till Rb90 eller Hv200, t ex rostfritt stål. Har i övrigt samma egenskaper som P-S muttern. Dock kan hålbilden skilja sig något.

Självnitande - pinne

P-TPS är en slät rostfri ogängad pinne med en lättring under skallen. När den nitas i plåten, pressas materialet in i spåret under skallen, vilket säkrar pinnen i plåten. Den används för lokalisering, lagertapp och som styrtapp.

Flangeform

är ett system av fästelement som lämpar sig väldigt väl i tunnplåt, när man har krav på extra hög hållfasthet. Finns både som skruv och mutter.

Gripform®

En nitmutter med extraordinär hållfasthet i alla material.

Formulär för PSM FASTENERS KATALOGER