FIN-LOK®

FL är en insats för i-pressning och kan installeras i de flesta termoplastiska material. Dess egenskaper är en kombination av vassa rillor och vertikala tänder. Till skillnad från Press-lok© har den här insatsen ett frigående hål.