HEAT-LOK®

HL har utvecklats för att användas i amorfa plaster och ge minimering av stress (sprickbildning). Insatsen har försetts med mjuka kanter till skillnad från de vassa kanter som normalt brukar förekomma.