SPIRO®

SP är konstruerad för att klara svårigheter som uppstår på grund av hårda spröda härdplaster. De skarpa rillorna skär i dessa material utan ökning av stress och kan därmed användas med tunnare väggar i tornen än jämförbara insatser.