TECH-SONIC®

TEC-insatsen har en unik kombination av motstående rillor i flera band som ökar insatsens prestanda, även jämfört med Sonic-lok®. Installationen förenklas genom att insatsen är symmetrisk och eliminerar behovet av orientering innan montering.